Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti: Master Gym s.r.o.
Se sídlem: Prvního pluku 320/17 186 00 Praha 8 – Karlín
Identifikační číslo: 01857398
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 267845
Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pulsepocernice.cz/suplementy

Úvodní ustanovení
Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím – společností Master Gym s.r.o. a kupujícím.

Prodávající
Master Gym s.r.o.
Prvního pluku 320/17
186 00 – Praha 8 – Karlín
Česká republika
IČO: 01857398
DIČ: CZ01857398

Fitness centrum
Pulse Fitness Club

Jívanská 1880
193 00 – Praha 9 – Horní Počernice

Česká republika

Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží
Zboží je možné objednat následujícími způsoby:

ústně (osobně, telefonicky)
písemně (poštou, e-mailem)
v internetovém obchodě – v eshopu

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Přijetí objednávky a její potvrzení
Po odeslání objednávky obdržíte na email uvedený v objednávce oznámení o přijetí objednávky do našeho systému. Veškeré námi nabízené zboží objednáváme u našich partnerských společností. Vaši objednávku Vám v co nejkratší době potvrdíme emailem. Tímto potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva.
V případě jakýkoliv nejasností s objednávkou Vás budeme neprodleně informovat. Z těchto důvodů prosím udávejte při vyplňování objednávky takové telefonní číslo, na kterém nebude problém Vás zastihnout. Ulehčí to práci nám a Vy i v případě nejasností budete mít zboží ještě dříve u sebe.

Platební podmínky

  • platba v hotovosti při převzetí zboží v našem Fitness centru (na Praze 9) .
  • platba kartou (při převzetí zboží v našem Fitness centru (na Praze 9).
  • platba bankovním převodem po potvrzení objednávky.
  • platba přes platební bránu GoPay.

Způsob doprav – pouze osobním převzetím v Pulse fitness clubu.

Dodací lhůty

Po odeslání Vaší objednávky obdržíte na email uvedený v objednávce oznámení o přijetí objednávky do našeho systému. Veškeré námi nabízené zboží objednáváme u našich partnerských společností. Vaši objednávku Vám v co nejkratší době potvrdíme emailem s termínem dodání.

Cena zboží
Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce. Všechny ceny v internetovém obchodě pulsepocernice.cz jsou koncové a vč. příslušné sazby DPH.
Záruční doba – expirace
Výrobky nemají prošlou záruční lhůtu, ani v dohledné době u nich nekončí datum spotřeby! V opačném případě – pokud se jedná např. o výprodej, tak zboží je vždy náležitě označeno a viditelně napsané konkrétní datum expirace.

Převzetí zásilky kupujícím
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník při převzetí povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození zboží nepřebírat.

Reklamace
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitele se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) a zákona č. 634/1992 Sb.; o ochraně spotřebitele; ve znění pozdějších předpisů.

Odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně  v prodejně má právo, v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ, bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 30 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně (emailem) dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a napsat číslo bankovního účtu, na které bude částka za zboží vrácena. Poté zaslat kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek užívání a nerozbalené a to na adresu kamenné prodejny v Praze, adresa je Pulse Fitness Club, Jívanská 1880, 193 00 – Praha 9 – Horní Počernice, Česká republika.

V případě, že spotřebitel řádně odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či se souhlasem spotřebitele jinak, pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné, musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o opravě nebo údržbě provedené na žádost spotřebitele,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (potraviny, výživové doplňky atd.).

Ochrana osobních dat
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu pulsepocernice.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace.
Provozovatel – prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Společnost, jako správce osobních údajů, bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s platným zněním zákona č.101/2000 Sb. a nařízením 2016/679 (GDPR). Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání registrace subjektu osobních údajů v rámci e-shopu a v případě nákupu bez registrace po dobu od uzavření objednávky po dodání zboží. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Závěrečná ustanovení
Prodávající má zájem na spokojenosti spotřebitele, pokud má spotřebitel zájem upozornit prodávajícího na chyby, prosíme, aby využil kontaktní mail: recepce@pulsepocernice.cz Věříme, že se nám podaří výhrady smírně vyřešit.

Oprávněnost k podnikání a živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, když spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím, který se nepodaří vyřešit dohodou České obchodní inspekci, jako subjektu mimosoudního řešení sporů, viz. více na www.coi.cz.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich stažení a archivaci. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Obchodní podmínky jsou účinné k 15. 4. 2019